Overblijf

 

Overblijven op ’t Palet

Er is bij ons op school de mogelijkheid om over te blijven. De overblijf wordt georganiseerd door de overblijfcommissie, bestaande uit een groep ouders en een vertegenwoordiger van de school. Alle leerlingen worden om 12:15 uur opgevangen door de overblijfouders. Op iedere groep staan minimaal 2 medewerkers, zodat, mocht er iets gebeuren, er altijd iemand in de groep is. Met mooi weer wordt er buiten gespeeld en als de groep niet te groot is gaan de kinderen, onder begeleiding, naar het Hof of een speeltuin in de buurt. Met slecht weer blijven ze binnen en is er een grote variëteit in spelletjes. Om 13:15 uur worden de kinderen naar hun klas teruggebracht.

Eten en drinken
De kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen. Omdat wij gezonde voeding bij de kinderen stimuleren, vragen wij u daar bij het maken van het lunchpakket rekening mee te houden. Dit houdt in dat saucijzenbroodjes, kaascroissants, droge crackers en dergelijke niet toegestaan zijn. Ook het drinken van sportdrankjes of energy drankjes is niet toegestaan. Na het eten krijgen de kinderen een snoepje aangeboden, vermeld op uw aanmeldformulier of uw kind allergisch is of iets niet mag eten, dan kan daar rekening mee gehouden worden.

Aan- of afmelden
Wanneer uw kind op vaste dagen gaat overblijven, vult u digitaal het aanmeldformulier in. U vult dit een keer in per schooljaar. Bij incidenteel overblijven of afzeggingen kunt u Whats Appen of SMS-en naar Nanda Beemer (contactpersoon overblijf) op nummer 06-26016057. Wilt u liever bellen, dan kan dat van 18:30-20:00 uur naar hetzelfde nummer. In noodgevallen kunt u na 8.30 uur (om aan of af te melden) bij de groepsleerkracht terecht. Let op! Alleen in noodgevallen!!

Kosten
De kosten van het overblijven voor vaste overblijvers bedragen dit schooljaar €110,- per vaste overblijfdag per kind per schooljaar. U ontvangt in een email 10 keer per jaar een betaallink. Ook kunt u ervoor kiezen om dit bedrag in één keer te betalen. Incidenteel overblijven kost €4,- per keer per kind. U ontvangt aan het eind van de maand een betaallink om het extra overblijven in de voorgaande week te betalen. Van deze overblijfbijdrage worden de overblijf-medewerkers betaald, maar ook gastdocenten, speelgoed, spelletjes en knutselmateriaal.