Overblijf

 

Overblijven op ’t Palet

Er is bij ons op school de mogelijkheid om over te blijven. De overblijf wordt georganiseerd door de overblijfcommissie, bestaande uit een groep ouders en een vertegenwoordiger van de school. Alle leerlingen worden om 12:15 uur opgevangen door de overblijfouders. Op iedere groep staan minimaal 2 medewerkers, zodat, mocht er iets gebeuren, er altijd iemand in de groep is. Met mooi weer wordt er buiten gespeeld en als de groep niet te groot is gaan de kinderen, onder begeleiding, naar het Hof of een speeltuin in de buurt. Met slecht weer blijven ze binnen en is er een grote variëteit in spelletjes. Om 13:15 uur worden de kinderen naar hun klas teruggebracht.

Eten en drinken

De kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen. Omdat wij gezonde voeding bij de kinderen stimuleren, vragen wij u daar bij het maken van het lunchpakket rekening mee te houden. Dit houdt in dat saucijzenbroodjes, kaascroissants, droge crackers en dergelijke niet toegestaan zijn. Ook het drinken van sportdrankjes of energy drankjes is niet toegestaan. Na het eten krijgen de kinderen een snoepje aangeboden, vermeld op uw aanmeldformulier of uw kind allergisch is of iets niet mag eten, dan kan daar rekening mee gehouden worden.

 

Aan- of afmelden

Wanneer uw kind op vaste dagen gaat overblijven, vult u een inschrijfformulier in. U krijgt dit ieder schooljaar opnieuw van de school. Bij incidenteel overblijven of afzeggingen kunt u Whats Appen of SMS-en naar Nanda Beemer (contactpersoon overblijf) op nummer 06-26016057. Wilt u liever bellen, dan kan dat van 18:30-20:00 uur naar hetzelfde nummer. In noodgevallen kunt u na 8.30 uur (om aan of af te melden) bij de groepsleerkracht terecht. Let op! Alleen in noodgevallen!!

Kosten

De kosten van het overblijven bedragen 2,50 euro per keer per kind. Voor het begin van iedere schoolvakantie krijgt u de rekening. Het daarop vermelde bedrag kunt u overmaken op het rekeningnummer: NL52INGB0005362990 t.n.v. 't Palet TSO, Vlaardingen, onder vermelding van de naam en groep van het kind. Van deze overblijfbijdrage worden de overblijfouders betaald, maar ook speelgoed, spelletjes en knutselmateriaal. Angeline Verhoeven verzorgt de financiële administratie. Voor vragen m.b.t. financiële administratie kunt u een email sturen naar paletoverblijf@hotmail.nl.