Ouders

Contact met ouders

Wij vinden het belangrijk om goed contact met ouders te onderhouden. Dit doen wij regelmatig door middel van gesprekken gericht op de voortgang en ontwikkeling van uw kind(eren), peuterochtenden, een kijkavond en informatieavonden. U kunt de leerkracht van uw kind(eren) voor een korte vraag of mededeling voor of na schooltijd aanspreken. Als het een onderwerp betreft waarvoor meer tijd nodig is, kunt u een aparte afspraak met de leerkracht maken.

Schoolapp

Elke week wordt u van algemeen nieuws op de hoogte gehouden via onze schoolapp. Deze is te downloaden in de Appstore en de Google Play Store. In de app staat ook nieuws uit de groepen. Voor dit groepsnieuws kunt u zich apart aanmelden in de app. De app wordt ook gebruikt om gesprekken in te plannen over de voortgang en ontwikkeling van uw kind. 

Nieuwe ouders

Bent u geïnteresseerd in onze school, dan is het mogelijk een kennismakingsgesprek te plannen. Neem hiervoor telefonisch contact op via onderstaand telefoonnummer of mail naar onderstaand adres.

tel.: (010) 434 26 97 
e-mail: 
directieikcpalet@siko.nl

Interne contactpersoon

Om te kunnen leren en werken is het belangrijk dat kinderen en volwassenen zich veilig voelen op school. Daarom zijn op scholen ‘interne contactpersonen’ benoemd.

Wanneer om één of andere reden blijkt dat een kind of een volwassene zich niet veilig voelt, moedigen wij aan dat er eerst met de betrokken leerkracht, intern begeleider of de directie contact wordt gezocht. Daarnaast is het alsnog mogelijk om met uw vraag/probleem/klacht naar één van de interne contactpersonen te gaan.

Een interne contactpersoon is iemand met wie je kunt praten over eventuele sociale onveiligheid binnen de school, over grensoverschrijdend gedrag of over iemands (nalatig) gedrag.

Wat doet een interne contactpersoon?

De interne contactpersoon biedt een luisterend oor en helpt bij het vinden van de te volgen route naar een oplossing of, indien nodig, naar de klachtenregeling van SIKO. De interne contactpersoon helpt de juiste stappen te nemen, maar is geen bemiddelaar tussen jou en de school.

In ernstige gevallen van (ongewenst gedrag) verwijst de interne contactpersoon je naar een externe (bovenschoolse) vertrouwenspersoon.

Een interne contactpersoon kan geen strikte geheimhouding beloven, maar zal wel altijd op een vertrouwelijke manier handelen.

De interne contactpersoon is er voor de leerkrachten, ouders én kinderen.

Wie zijn de interne contactpersonen?
Felice van der Waerden (felicevanderwaerden@siko.nl)
Amaya de Bloois (amayadebloois@siko.nl)

Wie zijn de externe vertrouwenspersonen?
Angela Groen-Vendrig (a.groen@cedgroep.nl)
Jeroen Meijboom (j.meijboom@cedgroep.nl)

Klachtenregeling

Voor onze meest recente klachtenregeling verwijzen wij u naar de website van ons bestuur SIKO.

Gescheiden ouders

In geval van kinderen met gescheiden ouders handelen wij volgens ons protocol gescheiden ouders.s