Buitenschoolse opvang

Bij IKC 't Palet kunt u gebruik maken van voorschoolse opvang vanaf 07:30 uur en naschoolse opvang tot 18.30 uur. De kinderen spelen in verschillende groepen voor kinderen van diverse leeftijden. De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend van 07.00 tot 18.30 uur. In de schoolvakanties organiseren we leuke activiteiten bij de vakantieopvang. Alle kinderen zijn welkom! Op sluitingsdagen van school buiten de schoolvakanties is er BSO-plus opvang.

 

De buitenschoolse opvang voldoet aan de kwaliteit- en veiligheidseisen zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang. IKC 't Palet is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

 

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen bij de buitenschoolse opvang.

Telefoonnummer 
010-30 33 745