Peuterspeelzaal


Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar spelen en leren. Samen met leeftijdsgenootjes leren de kinderen samen spelen, delen en worden zij gestimuleerd in hun ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat alle kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen. De kinderen leren samen te spelen, rekening te houden met elkaar en leren conflicten op te lossen. Kinderen die samen spelen ontwikkelen vriendschappen. De pedagogisch medewerker heeft hierin een observerende, begeleidende, stimulerende of sturende rol.

Peuters bezoeken onze peuterspeelzaal op twee vaste koppeldagdelen per week. ‘Doelgroeppeuters’ met een VVE indicatie van het centrum voor jeugd en gezin komen vier keer per week.

Openingstijden en koppeldagen
Maandagochtend (08.30 – 11.45) en donderdagmiddag (12.15 – 15.30)
Dinsdagochtend (08.30 – 11.45) en vrijdagmiddag (12.15 – 15.30)
Woensdagochtend (8.30 - 11.45) en woensdagmiddag (12.15 - 15.30)

Donderdagochtend (08.30 – 11.45) en maandagmiddag (12.15 – 15.30)
Vrijdagochtend (08.30 – 11.45) en dinsdagmiddag (12.15 – 15.30)

De peuterspeelzaal is geopend tijdens de schoolweken en gesloten tijdens de schoolvakanties en op nationale feestdagen.

Telefoonnummer Peuterspeelzaal Palet: 010-30 33 741