Ouderraad

Bij ons op school bestaat de ouderraad uit 7 leden. De meest bekende taak van de OR is het helpen organiseren van feesten, denk aan Sinterklaas, Kerst en carnaval, sportdagen en andere activiteiten, bijvoorbeeld het schoolontbijt of Koningsdag. In de verschillende werkgroepen worden verhaallijnen uitgedacht, materialen besteld en wordt (extra) hulp georganiseerd. 

Een andere taak van de OR is het fungeren als klankbord voor het schoolteam. Leden van de OR weten wat er op school én op het schoolplein speelt. Zij zorgen voor verbinding tussen ouders en team. 

Er wordt vijf keer per jaar vergaderd. Bij deze vergadering zijn niet alleen de OR-leden aanwezig, maar ook afgevaardigden van het team, Amaya de Bloois, Linda Maagdenberg en Rozanne Prins.

Samenstelling ouderraad IKC ’t Palet:
Anne Nouwt (voorzitter)

Charlotte Maas

Marjolijn van Eerten 

Sandra Hoogerwerf

Linda van der Meij

Cindy van Vliet 

 
 

Tessa Van Tilburg