Ouderraad

IKC 't Palet heeft een ouderraad. 

Het is een taak van de ouderraad (OR) om als klankbord te fungeren voor de MR-ouder-leden en een klankbord te zijn voor het schoolteam. 
De ouderraad verricht meer praktische werkzaamheden dan de M.R. 

Als platform tussen ouders en team vervult de OR ook een functie en praat en denkt mee over tal van zaken. 

Daarnaast helpt de OR bij de organisatie van diverse activiteiten voor school en kinderen.

Op IKC 't Palet bestaat de OR uit de volgende leden:

- Anne Nouwt - Voorzitter
- Miranda v.d. Polder - Notulist
- Cindy van Vliet
- Marjolein van Eerten
- Sandra Hoogerwerf
- Wendy Veldmans