Ouderraad

Bij ons op school bestaat de ouderraad uit 6 leden. De meest bekende taak van de OR is het helpen organiseren van feesten, denk aan Sinterklaas, Kerst en carnaval, sportdagen en andere activiteiten, bijvoorbeeld de kinderboekenmarkt of Koningsdag. 

Een andere taak van de OR is het fungeren als klankbord voor het schoolteam. Leden van de OR weten wat er op school én op het schoolplein speelt. Zij zorgen voor verbinding tussen ouders en team. 

Er wordt vijf keer per jaar vergaderd. Bij deze vergadering zijn niet alleen de OR-leden aanwezig, maar ook twee afgevaardigden van het team, Amaya de Bloois en Rozanne Prins.

Samenstelling ouderraad IKC ’t Palet:

 Laura Dijkshoorn-Spoel (voorzitter Charlotte Maas Susan van Dillen
 Sandra Hoogerwerf  Tessa Bensch-Stolze Suzanne Rietdijk