2022-2023
Zomervakantie              8 juli t/m 20 augustus 2023

Vrije dagen 2022-2023
Vrijdag 7 juli

2023-2024
Herfstvakantie              14 oktober t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie                23 december t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie        17 februari t/m 25 februari 2024
Paasweekeinde             29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie                   27 april t/m 12 mei 2024
Hemelvaartvakantie     9 mei 2024 (valt in meivakantie)
Pinksteren                      19 mei t/m 20 mei 2024
Zomervakantie              13 juli t/m 25 augustus 2024

Vrije dagen 2023-2024
Maandag 4 september 
Dinsdag 5 september
Vrijdag 13 oktober
Maandag 13 november
Vrijdag 22 december
Vrijdag 16 februari
Maandag 26 februari
Vrijdag 12 juli